SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 32. Srijeda, 19. kolovoza 2009.
GRAD CRIKVENICA

64.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 3. sjednici održanoj dana 12. kolovoza 2009. godine, donijelo je

II. IZMJENU I DOPUNU PRORAČUNA GRADA CRIKVENICE ZA 2009. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Grada Crikvenice za 2009. godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 53/08 i 15/09) članak 1. mijenja se i glasi:

»Proračun Grada Crikvenice za 2009. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

Članak 5.

II. izmjene i dopune proračuna Grada Crikvenice za 2009. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/09-01/10

Ur. broj: 2107/01-01-09-4

Crikvenica, 12. kolovoza 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Crikvenice
dr. sc. Dragan Magaš, v.r.

 

II. izmjena i dopuna Proračuna Grada   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr