SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 31. Petak, 7. kolovoza 2009.
GRAD MALI LOŠINJ
12

60.

Na temelju članka 39. stavak 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03 i 141/06), članka 6. stavak 2. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04) i članka 32. i 96. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 4. kolovoza 2009. godine, donosi

ODLUKU
o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja

I.

Imenuje se Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja (u daljnjem tekstu: Vijeće) na pomorskom dobru za područje Grada Malog Lošinja.

Vijeće iz prethodnog stavka čine članovi:

1. MARIO KAMALIĆ

2. DORIAN BOŽIČEVIĆ

3. DARKO ČUBRANIĆ - kao predstavnik Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze Primorsko-goranske županije

4. IVAN FABIJANIĆ

5. ZORAN TOMIĆ - kao predstavnik Lučke kapetanije Rijeka.

II.

Vijeće izdaje koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području Grada Malog Lošinja koje ne isključuje niti ograničava opću upotrebu pomorskog dobra.

Svoju djelatnost Vijeće obavlja na temelju Zakona i Uredbe o postupku davanja koncesijskih odobrenja.

III.

Troškovi Vijeća, naknada za rad i troškovi članova Vijeća, podmiruju se iz Proračuna Grada Malog Lošinja.

IV.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju članova Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja od 11. srpnja 2005. godine, Klasa: 934-01/05-01/47, Ur. broj: 2213/01-01-05-07.

Klasa: 013-03/09-01/06

Ur. broj: 2213/01-01-09-6

Mali Lošinj, 4. kolovoza 2009.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=625&mjesto=10005&odluka=60
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr