SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 31. Petak, 7. kolovoza 2009.
GRAD MALI LOŠINJ
12

58.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 (36/09) i 125/08 (36/09)), članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/07) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 4. kolovoza 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o zaštiti socijalnog
standarda građana

Članak 1.

U Odluci o zaštiti socijalnog standarda građana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/03, 21/06, 10/07, 7/08) u članku 6. mijenja se točka 1. i glasi:

»1. pravo na stalnu pomoć«.

Članak 2.

U članku 15. riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »Gradonačelnik«.

Članak 3.

U članku 18. stavku 1. i stavku 2. riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »Gradonačelnik«.

Članak 4.

U članku 19. riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »Gradonačelnik«.

Članak 5.

U članku 19a. Stavku 1. riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »Gradonačelnik«.

Članak 6.

U članku 21. stavku 2. riječi »Gradskom poglavarstvu« zamjenjuju se riječju »Gradonačelniku«.

Članak 7.

U članku 23. stavku 1. riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »Gradonačelnik«.

Članak 8.

U članku 37. stavku 3. riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »Gradonačelnik«.

Članak 9.

U članku 40. stavku 4. i stavku 6. riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »Gradonačelnik«.

Članak 10.

U članku 41. stavku 1. riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »Gradonačelnik«.

Članak 11.

U članku 46. stavku 1. riječi »Gradskog poglavarstva« zamjenjuju se riječju »Gradonačelnika«.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 550-01/09-01/36

Ur. broj: 2213/01-01-09-4

Mali Lošinj, 4. kolovoza 2009.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=625&mjesto=10005&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr