SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 31. Petak, 7. kolovoza 2009.
GRAD MALI LOŠINJ
12

56.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst i 82/04) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 4. kolovoza 2009. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
Održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Malog Lošinja za 2009. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) na području Grada Malog Lošinja za 2009. godinu za sljedeće djelatnosti:

- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

- održavanje javnih površina

- parkovno uređenje zelenih površina

- odvodnja oborinskih voda

- održavanje nerazvrstanih cesta

- održavanje groblja

- prijevoz vode i javni izljevi

- javna rasvjeta.

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po pojedinim djelatnostima te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

U 2009. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ove Odluke obuhvaća:


Plan Izmjene Novi

plan kn


1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA 2.260.000 -300.000 1.960.000,00

- zaštita okoliša, DDD i VHS 140.000 0 140.000,00

- uređenje azila za domaće životinje 120.000 0 120.000,00

- čišćenje javnih površina 2.000.000 -300.000 1.700.000,00

2. ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA 2.060.000 -320.000 1.740.000,00

- održavanje fontana 40.000 0 40.000,00

- parkovno uređenje i uređenje zelenih povr. 2.020.000 -320.000 1.700.000,00

3. ODVODNJA OBORINSKIH VODA 350.000 -50.000 300.000,00

- redovno, tekuće održavanje oborin. kolektora 350.000 -50.000 300.000,00

4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 602.000 160.000 762.000,00

- tekuće održavanje nerazvrstanih cesta 200.000 160.000 360.000,00

- regulacija prometa 90.000 0 90.000,00

- uređenje vertikalne i horizontalne signalizacije 250.000 0 250.000,00

- održavanje semafora 62.000 0 62.000,00

5. ODRŽAVANJE GROBLJA 160.000 0 160.000,00

- redovno, tekuće održavanje groblja 160.000 0 160.000,00

6. PRIJEVOZ VODE I JAVNI IZLJEVI 15.000 0 15.000,00

7. UREĐENJE JAVNOG WC-a 44.000 +18.000 62.000,00

8. UREĐENJE POMORSKOG DOBRA 600.000 -500.000 100.000,00

- planirana izgra. novog mulića za privez barki 400.000 -400.000 0,00

domaćeg stanovništva na Runjici

- održavanje pom. dobra i uređenje nekoliko 200.000 -100.000 100.000,00

novih sunčališta na plažama Zagazinjine i u Nerezinama

9. INTERVENCIJE NA JAVNIM POVRŠINAMA 150.000 -50.000 100.000,00

10. JAVNA RASVJETA 2.450.000 -50.000 2.400.000,00

- utrošak električne energije za javnu rasvjetu 1.400.000 0 1.400.000,00

- održavanje javne rasvjete 800.000 0 800.000,00

- uređenje prigodne božićne rasvjete 250.000 -50.000 200.000,00

11. KOMUNALNI PRIORITETI U NASELJIMA

- za tekuće i investicijsko održavanje javnih površina

po prioritetima u MO 1.200.000 -200.000 1.000.000,00


- komunalni prioriteti u naseljima - planiraju se sredstva za tekuće i investicijsko održavanje javnih površina prema programu, potrebama i iskazanim prioritetima u mjesnim odborima; planirana su sredstva u iznosu od 1.000.000,00 kn.

Planiraju se izvesti sljedeći radovi:

Mali Lošinj - uređenje šetnice i luke na Sv. Martinu; uređenje šume na Bojčiću; micanje sprava na igralištu Valdarke (pored bivšeg odmarališta Rafinerije nafte Bosanski Brod); novi sloj pijeska na plaži Čikat; popravak betona na šetnici Čikat od Haračića do raskrižja za Vresikovo; popravak betona na šetnici od parkirališta kod »Ville Favorita« do raskrižja Dražica; popravak betona na šetnici od Željezničkog odmrališta do spoja na šetnici prema Dražici; Ukupno planirana sredstva 180.000,00 kn.

Veli Lošinj - postavljanje 3 nova rasvjetna tijela na Feralu (planirano na kapitalnom projektu proširenja javne rasvjete); betoniranje nekoliko kalica; uređenje javnog WC-a na parkingu; uklanjanje 3 bora pored novih stambenih zgrada; uređenje zelene površine - trokuta - kod Mignona; Ukupno planirana sredstva 90.000,00 kn.

Nerezine - betoniranje dijelova plaža (planirano na aktivnosti održavanja obale);saniranje ulice Sv. Frane (kod mesnice) u dužini od 60 m; postavljanje 3 »ležeća policajca« kod škole; uređenje sanitarnog čvora u prostoriji za mlade; uređenje dječjeg igrališta (planirano na aktivnosti dječjih igrališta u razdjelu 001); Ukupno planirana sredstva 140.000,00 kn.

Sveti Jakov - betoniranje prostora kod župne kuće; Ukupno planirana sredstva 20.000,00 kn.

Artatore - postavljanje 3 nova rasvjetna tijela (planirano na kapitalnom projektu proširenja javne rasvjete); proširenje ulazne ceste u naselje od ulaza do zavoja (15 m2); postavljanje sprava na dječje igralište (planirano na aktivnosti dječjih igrališta); postavljanje 2 »ležeća policajca« na ulazu u mjesto; Ukupno planirana sredstva 60.000,00 kn.

Kandija - čišćenje i proširenje donjeg puta do mola; postavljanje 1 skala od inoxa u more (planirano na kapitalnom projektu opremanja urbanom opremom) i postavljanje 1 rasvjetnog tijela uz novu klupicu (planirano na kapitalnom projektu proširenja javne rasvjete); Ukupno planirana sredstva 30.000,00 kn.

Osor - postavljanje nove autobusne čekaonice; uređenje šetnice od groblja do Bijara-100.000,00 kn; uređenje zelene površine pored autobusne čekaonice; Ukupno planirana sredstva 50.000,00 kn.

Ćunski - postavljanje 1 koša na dječje igralište (planirano na aktivnosti dječjih igrališta); popravak puta uz Betaniju u dužini od 50m -37.000,00 kn; betoniranje putića od župnog dvora do crkve-25.000,00 kn; saniranje potpornog zida na ulazu u parkiralište i postavljanje zida od armiranog betona-28.000,00 kn; postavljanje 2 rasvjetna tijela na ulazu i izlazu iz mjesta (planirano na kapitalnom projektu proširenja javne rasvjete); Ukupno planirana sredstva 50.000,00 kn.

Belej - rekonstrukcija društvenog doma MO Belej;

Punta Križa - betoniranje oštećenog dijela na cesti; uređenje okoliša oko škole; zamjena drvenih stupova za struju (planirano na poziciji proširenja javne rasvjete); Ukupno planirana sredstva 10.000,00 kn.

Susak - izrada projekta za šetnicu prema uvali Bok; postavljanje sprava na dječje igralište; Ukupno planirana sredstva 120.000,00 kn.

Ilovik - uređenje nekoliko kalica i uređenje plaža (150.000,00 kn); postavljanje nekoliko klupa (planirano na projektu opremanja urbanom opremom); postavljanje golova za nogomet na igralištu (planirano na poziciji dječjih igrališta); Ukupno planirana sredstva 150.000,00 kn.

Unije - izrada projekta Eko-sela i luke Maračuol; Ukupno planirana sredstva 100.000,00 kn.

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovom članku planiraju se u ukupnom iznosu od 8.599.000,00 kuna, a financirat će se iz prihoda po osnovi komunalne naknade u iznosu od 5.675.000,00 Kn, a iznos od 2.924.000,00 kn iz ostalih sredstava Proračuna Grada Malog Lošinja.

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 361-01/09-01/06

Ur. broj: 2213/01-01-09-4

Mali Lošinj, 4. kolovoza 2009.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=625&mjesto=10005&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr