SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 31. Petak, 7. kolovoza 2009.
GRAD MALI LOŠINJ
12

54.

Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95 - Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/ 04, 110/04 - Uredba, 178/04 i 88/09) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/ 09), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na svojoj sjednici održanoj dana 4. kolovoza 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim
djelatnostima na području Grada Malog Lošinja

Članak 1.

U Odluci o komunalnim djelatnostima na području Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 10/ 07 i 22/07), u članku 2. stavak (1), dodaju se nove točke i djelatnosti:

»12. održavanje fontana,

13. obavljanje dezinsekcije i deratizacije,

14. obavljanje veterinarsko higijeničarskih poslova,

15. održavanje prometne signalizacije.«

Članak 2.

U članku 5. stavak (2) dodaju se slijedeće alineje:

»- održavanje fontana,

- obavljanje dezinsekcije i deratizacije,

- obavljanje veterinarsko higijeničarskih poslova,

- održavanje prometne signalizacije.«

Članak 3.

U članku 6. stavak (2) riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »Gradonačelnik«;

Članak 4.

U članku 7. stavak (1). riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »Gradonačelnik«.

Članak 5.

U članku 11. stavak (5). riječi »Gradskom poglavarstvu« zamjenjuju se riječju »Gradonačelniku«.

Članak 6.

U članku 13. stavak (1). riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »Gradonačelnik«.

Članak 7.

U članku 13. stavak (3). riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »Gradonačelnik«.

Članak 8.

U članku 14. stavak (1). riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »Gradonačelnik«.

Članak 9.

U članku 14. stavak (3). riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »Gradonačelnik«.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 363-02/09-01/09

Ur. broj: 2213/01-01-09-4

Mali Lošinj, 4. kolovoza 2009.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=625&mjesto=10005&odluka=54
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr