SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 31. Petak, 7. kolovoza 2009.
GRAD MALI LOŠINJ
12

52.

Na temelju članka 48. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 (36/09) i 125/09 (36/09)) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 4. kolovoza 2009. godine, donosi

ODLUKU
o stjecanju nekretnine

1. Temeljem Ugovora o načinu financiranja izgradnje i opremanja građevine škole Osnovne škole Maria Martinolića u Malom Lošinju, od dana 21. ožujka 2003. godine, izmjenjenim Dodatkom Ugovora, od dana 20. svibnja 2008. godine, sklopljenog između Ministarstva prosvjete i športa, Primorsko-goranske županije i Grada Malog Lošinja, Grad Mali Lošinj poduzet će sve potrebne radnje za stjecanje vlasništva, bez naknade, na staroj školskoj zgradi u Malom Lošinju, na adresi Brdina 10, kč. 1396 zk.ul. 531 k.o. Mali Lošinj-grad, a po prethodnoj realizaciji ostalih točaka navedenog Ugovora.

2. Na temelju ove Odluke Gradonačelnik Grada Malog Lošinja sklopit će u ime Grada Malog Lošinja potrebne ugovore o stjecanju nekretnine iz točke 1. ove Odluke.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 361-01/09-01/05

Ur. broj: 2213/01-01-09-5

Mali Lošinj, 4. kolovoza 2009.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=625&mjesto=10005&odluka=52
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr