SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 31. Petak, 7. kolovoza 2009.
GRAD MALI LOŠINJ
12

51.

Na temelju članka 48. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 (36/09) i 125/09 (36/09)) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 4. kolovoza 2009. godine, donosi

ODLUKU
o stjecanju i prodaji nekretnine

1. Temeljem Ugovora o načinu financiranja izgradnje i opremanja građevine škole Osnovne škole Maria Martinolića u Malom Lošinju, od dana 21. ožujka 2003. godine, izmjenjenim Dodatkom Ugovora, od dana 20. svibnja 2008. godine, sklopljenog između Ministarstva prosvjete i športa, Primorsko-goranske županije i Grada Malog Lošinja, Grad Mali Lošinj poduzet će sve potrebne radnje za stjecanje vlasništva, bez naknade, na staroj školskoj zgradi u Malom Lošinju, na adresi Zagrebačka 18, kč. 2395 zk.ul. 1033, k.o. Mali Lošinj-grad, a po prethodnoj realizaciji ostalih točaka navedenog Ugovora.

2. Nakon stjecanja nekretnine iz točke 1. ove Odluke Grad Mali Lošinj pristupit će prodaji iste nekretnine, na način propisan zakonom i Odlukom o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Malog Lošinja.

3. Sredstva dobivena prodajom nekretnine iz točke 1. ove Odluke uložit će se u izgradnju školske sportske dvorane i pratećih sadržaja, sukladno Ugovoru iz točke 1. ove Odluke, bez donošenja posebne odluke Gradskog vijeća.

4. Na temelju ove Odluke Gradonačelnik Grada Malog Lošinja sklopit će u ime Grada Malog Lošinja sve potrebne ugovore o stjecanju, odnosno prodaji nekretnine iz točke 1. ove Odluke.

5. Stjecanje i prodaja nekretnine iz točke 1. ove Odluke planirano je u Proračunu Grada Malog Lošinja.

6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 361-01/09-01/05

Ur. broj: 2213/01-01-09-4

Mali Lošinj, 4. kolovoza 2009.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=625&mjesto=10005&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr