SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 31. Petak, 7. kolovoza 2009.
GRAD CRIKVENICA
12

61.

Na temelju članka 9. stavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07 i 38/09) i članka 4. i 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 40/08 i 44/08) te članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 2. sjednici 30. srpnja 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja za područje Grada Crikvenice

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Stožer zaštite i spašavanja za područje grada Crikvenice radi koordinacije aktivnosti u akcijama zaštite i spašavanja (u daljnjem tekstu Stožer).

Stožer zaštite i spašavanja osniva se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće s ciljem sprečavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedice katastrofe i veće nesreće na području Grada Crikvenice.

Članak 2.

Stožer je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja, a aktivira se kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće.

Pozivanje i aktiviranje Stožera nalaže Gradonačelnik.

Članovi Stožera pozivaju se i aktiviraju, u pravilu, putem nadležnog županijskog centra 112.

Stožerom rukovodi Gradonačelnik.

Članak 3.

U Stožer iz članka 1. ove Odluke, imenuju se:

1. Veselko Mutavgjić - zamjenik gradonačelnika, za načelnika Stožera

2. Ivan Petrinović, dipl. ing. građ. - pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša, za člana Stožera

3. Lenjinka Jurčić - Mamilović, - načelnica Odjela za PPN PU ZS Rijeka, za člana Stožera

4. Tihomir Marjanović - predstavnik PU Primorsko- goranske Rijeka, za člana Stožera

5. Robert Hrelja - zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Crikvenice, za člana Stožera

6. Ivana Zoričić, ravnateljica Doma zdravlja u Crikvenici, za člana Stožera

7. Mr. sc. Damir Gašparović - pročelnik Upravnog odjela Gradske uprave za javne potrebe, za člana Stožera

8. Damir Car - stručni referent za zajedničku komunalnu potrošnju Upravnog odjela Gradske uprave za komunalni sustav i zaštitu okoliša, za člana Stožera

9. Rudolf Smoljan - direktor GKTD »Murvica« d.o.o. Crikvenica, za člana stožera

Članak 4.

Stožer zaštite i spašavanja donosi Plan rada Stožera zaštite i spašavanja Grada Crikvenice.

Članak 5.

Administrativno-tehničke poslove za potrebe Stožera obavlja Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Crikvenice.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 804-04/09-01/13

Ur. broj: 2107/01-01-09-4

Crikvenica, 30. srpnja 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Crikvenica
dr. sc. Dragan Magaš, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr