SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 31. Petak, 7. kolovoza 2009.
GRAD CRIKVENICA
12

60.

Na temelju članka 124. i 125. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 2. sjednici održanoj 30. srpnja 2009. godine donijelo je

POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA GRADA CRIKVENICE ZA 2009. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Polugodišnji obračun Proračuna Grada Crikvenice za 2009. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

Polugodišnji obračun Proračuna Grada Crikvenice za 2009. godinu stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/09-01/74

Ur. broj: 2107/01-01-09-4

Crikvenica, 30. srpnja 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Crikvenice
dr. sc. Dragan Magaš, v.r.

 

Polugodišnji obračun Proračuna Grada   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr