SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 31. Petak, 7. kolovoza 2009.
GRAD CRIKVENICA
12

58.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09), članka 32. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 01, 17/03 i 6/08) i članka 18. Odluke o radnim tijelima Gradskog vijeća Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/01, 8/06 i 31/09), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 2. sjednici održanoj dana 30. srpnja 2009. godine donijelo je

RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika, potpredsjednika i članova
Odbora za financije i proračun

I.

U Odbor za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Crikvenice imenovani su:

1. DR. SC. DRAGAN MAGAŠ, za predsjednika,

2. IGOR POSARIĆ - za potpredsjednika,

3. SENKO SMOLJAN - za člana,

4. ROBERT MANESTAR - za člana,

5. SONJA POLONIJO - za člana,

6. DINO MANESTAR - za člana,

7. DAMIR RUKAVINA - za člana.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/09-01/43

Ur. broj: 2107/01-01-09-1

Crikvenica, 30. srpnja 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Crikvenice
dr. sc. Dragan Magaš, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr