SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 31. Petak, 7. kolovoza 2009.
GRAD CRIKVENICA
12

57.

Na temelju članka 38. Zakona o jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - Vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/ 07 i 125/08) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 2. sjednici dana 30. srpnja 2009. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama Odluke o radnim tijelima
Gradskog vijeća Grada Crikvenice

Članak 1.

U članku 4. Odluke o radnim tijelima Gradskog vijeća Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/01 i 8/06), u stavku 2. umjesto riječi »- član Gradskog poglavarstva Grada Crikvenice zadužen za područje financija.« trebaju stajati riječ: »- Gradonačelnik.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/09-01/42

Ur. broj: 2107/01-01-09-4

Crikvenica, 30. srpnja 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Crikvenice
dr. sc. Dragan Magaš, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr