SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 30. Petak, 31. srpnja 2009.
OPĆINA FUŽINE
3B2 EDGAR HTML from Fuzine 3094..3107

42.

Na temelju članka 31. stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćen tekst, 82/04, 178/04 i 38/09) i članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/09) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 30. srpnja 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/05, 23/05, 44/06 i 06/ 07) u članku 8. st. 3. riječi »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječima »Općinsko vijeće«.

U stavku 4. riječ »Zaključka« zamjenjuju se riječju »Odluke«.

Članak 2.

U članku 9. st. 1. riječi »Općinskog poglavarstva« zamjenjuju se riječima »Općinskog načelnika«.

U stavku 3. riječi »temeljem Zaključka Poglavarstva,« brišu se.

U stavku 5. riječi »Općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima »Općinski načelnik«.

Članak 3.

U članku 11. st. 1. riječ »poglavarstva« zamjenjuju se riječju »načelnika«.

U stavku 2. riječi »Općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima »Općinski načelnik«.

Članak 4.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da utvrdi pročišćeni tekst Odluke o komunalnom doprinosu.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu protekom roka od osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/06

Ur. broj: 2112/03-01-09-02

Fužine, 30. srpnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik

Đuro Radošević, v. r.

 

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr