SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 30. Petak, 31. srpnja 2009.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from Opatija 3069..3069

75.

Na temelju obavijesti Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji o provednom nadzoru nad dostavljenim Statutom Grada Opatije i usporedbom članka 50. teksta Statuta Grada Opatije s izvornim tekstom članka 40a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) utvrđena je pogreška u članku 50. Statuta Grada Opatije koji je objavljen u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« broj 25/09, a u kojem je ispuštena alineja 3. stavka 1. članka 40a. Zakona te se daje se

ISPRAVAK
STATUTA GRADA OPATIJE

U članku 50. stavku 1. iza alineje 2. treba stajati alineja 3. koja glasi: »danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca«.

Klasa: 021-01/09-01/14

Ur. broj: 2156/01-01-09-2

Opatija, 31. srpnja 2009.

Pročelnica Ureda Grada

Helena Masarić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=624&mjesto=10006&odluka=75
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr