SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 29. Subota, 25. srpnja 2009.
GRAD RIJEKA
12

129.

Na temelju članka 8. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 138/06 i 43/09) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 23. srpnja 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti

Članak 1.

U Odluci o ugostiteljskoj djelatnosti (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/07, 36/07, 20/08 i 35/ 08) u članku 2. stavku 3. riječi: »Poglavarstvo Grada« zamjenjuju se riječima: »Gradonačelnik Grada«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 1. riječi: »Poglavarstvo Grada« zamjenjuju se riječima: »Gradonačelnik Grada«.

Članak 3.

U članku 6. stavku 1. riječi: »Poglavarstvo Grada« zamjenjuju se riječima: »Gradonačelnik Grada«.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/103

Ur. broj: 2170-01-10-20-09-3

Rijeka, 23. srpnja 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr