SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 29. Subota, 25. srpnja 2009.
GRAD CRES
12

25.

Na temelju članka 20. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 i 82/04) i članka 21. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/01, 29/01, 15/03 i 37/06), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici 23. srpnja 2009 godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o uvođenju namjenskog
povećanja cijene vode

Članak 1.

U Odluci o uvođenju namjenskog povećanja cijene vode (»Službene novine PGŽ« broj 12/07) u članku 2., dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Iznimno od stavka 1. ovog članka, oslobođeni su plaćanja posebne tarife poljoprivredni priključci na vodoopskrbni sustav na području Grada Cresa«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/07-1/9

Ur. broj: 2213/02-01-01-07-17

Cres, 23. srpnja 2009.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr