SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 33. Utorak, 23. prosinca 2003.
OPĆINA RAVNA GORA
28

41.

Na temelju članka 39. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 111/97, 13/98 i 24/01) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 26/01), Općinsko vijeće Ravna Gora, na sjednici održanoj 19. prosinca 2003. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u športu za 2004. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u športu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od općeg značenja za Općinu Ravna Gora, a u svezi:

- promicanja i poticanja športa u cjelini,

- djelovanja športskih udruga,

- sudjeloavnja u organizaciji i pokroviteljstvu nad športskim priredbama i natjecanjima,

- športsko-rekreativnim aktivnostima građana,

- održavanjem i funkcioniranjem športskih objekata.

Članak 2.

Za provođenje Programa osigurat će se sredstva u Proračunu Općine Ravna Gora za 2004. godinu u ukupnom iznosu od 165.000,00 kuna.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. raspoređuju se na sljedeći način:

Naziv udruge

Iznos

Namjena

TSK »Ravnogorac« Ravna Gora

25.000,00

12.000,00

-troškovi trenera

-troškovi natjecanja

Ukupno:

37.000,00

 

Šah klub »Goranka« Ravna Gora

5.000,00

1.300,00

8.700,00

-naknade za stručni rad

-najamnina za poslovni prostor

-troškovi natjecanja

Ukupno:

15.000,00

 

Šah škola »Goranka« Ravna Gora

6.000,00

1.300,00

1.700,00

-stručni rad

-najamnina za poslovni prostor

-troškovi natjecanja

Ukupno:

9.000,00

 

NK »Goranka« Ravna Gora

25.000,00

2.000,00

20.000,00

15.000,00

18.000,00

-nabava kompletne opreme za igrače

-nabava opreme za uređenje nogometnog igrališta

-troškovi takmičenja

-putni i prijevozni troškovi

-stručni rad

Ukupno:

80.000,00

 

NK »Goranka« veterani

6.100,00

5.900,00

-troškovi odigravanja utakmica

-najamnina za poslovni prostor

Ukupno:

12.000,00

 

SD »Kupjak« Kupjak

2.000,00

3.500,00

2.500,00

-održavanje nogometnog igrališta

-sudjelovanje na turnirima

-troškovi nabave opreme

Ukupno:

8.000,00

 

PD »Višnjevica« Ravna Gora

3.000,00

1.000,00

-pojačano održavanje oznaka i putokaza RGPP-a

-održavanje planinarske kuće

Ukupno:

4.000,00

 

SVEUKUPNO:

165.000,00

 

Članak 4.

Općina Ravna Gora će u okviru svojih mogućnosti sudjelovati u organizaciji športskih priredbi i natjecanja, te redovno održavati športske objekte iz Proračuna Općine.

Članak 5.

Sve navedene aktivnosti i poslovi od općeg su značenja za Općinu Ravna Gora pa se potrebna sredstva za njihovo ostvarivanje osiguravaju u Proračunu Općine Ravna Gora za 2004. godinu.

Članak 6.

Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora vrši raspored sredstava nosiocima programa u jednakim mjesečnim dvanaestinama na temelju dokumentacije o izvršenom programu, prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Općinskom poglavarstvu.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 400-08/03-01/12

Ur. broj: 2112/07-01-03-1

Ravna Gora, 19. prosinca 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE RAVNA GORA

Predsjednik

Franjo Ružić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr