SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 33. Utorak, 23. prosinca 2003.
OPĆINA RAVNA GORA
28

40.

Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01), Općinsko vijeće Ravna Gora, na sjednici održanoj 19. prosinca 2003. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u području društvene brige o djeci
predškolske dobi za 2004. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u području društvene brige o djeci predškolske dobi utvrđuju se oblici i opseg djelatnosti na području Općine Ravna Gora koji se ostvaruje putem programa organiziranog predškolskog odgoja.

Članak 2.

Na temelju potreba i interesa stanovnika te financijskih mogućnosti Općine Ravna Gora, Podružnica predškolskog odgoja i naobrazbe pri Osnovnoj školi Dr. Branimira Markovića Ravna Gora provodi organizirani predškolski odgoj ostvarivanjem 6-satnog primarnog programa za jednu skupinu od 28-ero djece u razdoblju od 1. siječnja do 31. kolovoza 2004. godine, odnosno ostvarivanjem 10-satnog primarnog programa u razdoblju od 1. rujna do 31. prosinca 2004. godine.

Članak 3.

Način ostvarivanja programa i njihova kvaliteta sukladni su propisanim normativima djelatnosti (prehrana, zdravstvena zaštita, broj djece u skupini i sl.).

Članak 4.

Programom javnih potreba u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2004. godinu sredstva za Podružnicu predškolskog odgoja i naobrazbe pri Osnovnoj školi Dr. Branimira Markovića osiguravaju se Proračunom Općine Ravna Gora za 2004. godinu u iznosu od 194.000,00 kuna za sljedeće namjene:

Namjena

Iznos

-bruto plaće za redovan rad

(za razdoblje od 1.01. - 31.08.2004.:
- odgojitelj - 1 djelatnik

-spremačica - 0,25 djelatnika

-kuharica - 0,25 djelatnika

za razdoblje od 1.09.-31.12.2004.:

- odgojitelj - 2 djelatnika

-spremačica - 0,5 djelatnika

-kuharica - 0,5 djelatnika


107.270,00

 

-ostali rashodi za zaposlene

6.000,00

-doprinosi na plaće

49.756,00

-naknade za prijevoz na posao

10.500,00

-materijal i sirovine (namirnice)

7.300,00

-energija

4.700,00

-usluge tekućeg i investicijskog održavanja

330,00

-zdravstvene usluge

371,00

-premije osiguranja

1.000,00

-uredska i ostala oprema

6.773,00

SVEUKUPNO:

194.000,00

Članak 5.

Sredstva za prehranu djece i podmirenje materijalnih izdataka osiguravaju se učešćem roditelja u cijeni usluge u iznosu od 74.000,00 kuna za sljedeće namjene:

Namjena

Iznos

-izdaci za službena putovanja

750,00

-izdaci za stručno usavršavanje zaposlenika

802,00

-izdaci za uredski i ostali materijal

5.280,00

-izdaci za materijal i sirovine (namirnice)

44.922,00

-izdaci za energiju

14.259,00

-izdaci za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje

683,00

-izdaci za usluge telefona i pošte

789,00

-izdaci za usluge tekućeg i investicijskog održavanja

1.622,00

-izdaci za usluge promidžbe i informiranja

696,00

-izdaci za komunalne usluge

2.467,00

-izdaci za zdravstvene usluge

742,00

-izdaci za računalne usluge

466,00

-izdaci za bankarske usluge i platni promet

522,00

SVEUKUPNO:

74.000,00

Članak 6.

Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora vrši raspored sredstava nositelju programa u jednakim mjesečnim dvanaestinama na temelju dokumentacije o izvršenom programu, prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Općinskom poglavarstvu Ravna Gora.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 400-08/03-01/10

Ur. broj: 2112/07-01-03-1

Ravna Gora, 19. prosinca 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE RAVNA GORA

Predsjednik

Franjo Ružić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr