SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 26. Srijeda, 15. srpnja 2009.
GRAD MALI LOŠINJ
12

43.

Temeljem članka 28. Stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04 i 79/07), članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/02, 19/05, 32/06, 22/07, 13/ 08 i 7/09) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na 2. sjednici održanoj dana 13. srpnja 2009. godine, usvaja

ANALIZU
stanja sustava zaštite i spašavanja za 2008. godinu
na području Grada Malog Lošinja

Sustav zaštite i spašavanja čine redovne organizirane snage koje se bave zaštitom i spašavanjem kao i dodatne organizirane snage zaštite i spašavanja koji se aktiviraju u slučaju katastrofe i velike nesreće.

Na području Malog Lošinja provodioci aktivnosti zaštite i spašavanja čine Vatrogasne snage, koje se sastoje od Javne vatrogasne postrojbe te vatrogasne zajednice grada. Vatrogasne postrojbe imale su 49 intervencija od toga 3 intervencije na dojavu o požaru dimnjaka, 2 zbog požara stambenih objekata, 1 požar industrijskog objekta, 12 na otvorenim prostorima, 8 različitih požara koji ne spadaju u kategorizaciju. Vatrogasne postrojbe intervenirale su 11 puta zbog dojava tehničke prirode.

U proračunu grada M. Lošinja za 2008. godinu Vatrogastvo i aktivnosti zaštite od požara i tehnološih eksplozija realizirano je 3.231064,93 kuna.

Udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje na području Lošinja su HGSS područna jedinica Rijeka, planinarsko društvo »Osoršćica«, te Crveni križ. Na području Lošinja po cjelokupnom izvještaju aktivnosti HGSS-a stanice Rijeka za 2008 godinu nije bilo intervencija i spašavanja.

Na području Malog Lošinja udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje je planinarsko društvo Osoršćica 2008. realizirano je 29.100 kuna, zatim Crveni križ 270.000 i Hrvatska Gorska služba spašavanja 10.000 kuna.

U 2008. godini Lučka ispostava Mali Lošinj imala je 19 akcija, u kojemu je spašeno 21 osoba, povrijeđeno 17 osoba te jedna poginula osoba. U jednom spašavanju koristio se avion i helikopter. Lučka kapetanija sudjelovala je u jednoj akciji protiv požara. U 2008. godini prijavljeno je 47 havarija.

Ova analiza objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 810-01/09-01/04

Ur. broj: 2213/01-01-09-4

Mali Lošinj, 13. srpnja 2009.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Anto Nedić, prof., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=620&mjesto=10005&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr