SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 26. Srijeda, 15. srpnja 2009.
GRAD MALI LOŠINJ
12

37.

Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na temelju članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 31/02, 19/05, 29/06, 22/07, 13/08, 7/09) i članka 29. Poslovnika Gradskog vijeća (»Službene novine PGŽ« broj 30/97 i 13/03), u skladu sa člankom 48. st. 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) na svojoj sjednici održanoj dana 13. srpnja 2009. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU

I. Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja osniva Komisiju za provedbu javnog natječaja za raspolaganje gradskim nekretninama.

II. U Komisiju za provedbu javnog natječaja za raspolaganje gradskim nekretninama imenuju se:

1. Luigi Satalić - za predsjednika

2. Kemal Berberović - za člana

3. Tanja Jović - za člana

4. Andrino Maglievaz - za člana

5. Franjo Vodanović - za člana.

III. Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu osam dana od dana objave.

Klasa: 013-03/09-01/11

Ur. broj: 2213/01-01-09-11

Mali Lošinj, 13. srpnja 2009.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Anto Nedić, prof., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=620&mjesto=10005&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr