SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 33. Utorak, 23. prosinca 2003.
OPĆINA RAVNA GORA
28

39.

Na temelju članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01), a u svezi s člankom 11. Zakona o školstvu (»Narodne novine« broj 59/90), Općinsko vijeće Ravna Gora, na sjednici održanoj 19. prosinca 2003. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u školstvu za 2004. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u školstvu za 2004. godinu utvrđuju se i financiraju Programi od interesa za Općinu Ravna Gora i to:

1. program sufinanciranja izborne nastave informatike od I. - IV. razreda,

2. program sufinanciranja izvannastavne aktivnosti skijaškog trčanja,

3. program sufinanciranja rada folklorne družine,

4. program sufinanciranja jezične igraonice,

5. program sufinanciranja opremanja informatičke učionice.

Članak 2.

Za provođenje programa osigurat će se sredstva u Proračunu Općine Ravna Gora za 2004. godinu u ukupnom iznosu od 49.800,00 kuna.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. rasporedit će se Osnovnoj školi Dr. Branimira Markovića za sljedeće programe:

Namjena

Iznos

-sufinanciranje izborne nastave informatike od I. - IV. razreda

6.500,00

-sufinanciranje izvannastavne aktivnosti skijaškog trčanja

12.200,00

-sufinanciranje rada folklorne družine

5.400,00

-sufinanciranje jezične igraonice

1.800,00

-sufinanciranje opremanja informatičke učionice

2.000,00

-sufinanciranje troškova natjecanja izvannastavnih skupina od školskih do državnih natjecanja, kako slijedi:

-Znanost mladima: biologija, fizika, zemljopis, matematika, hrvatski i engleski jezik, vjeronauk

-Ekolozi

-Likovnjaci

-Pjevački zbor »Brezice« i glazbena radionica

-Literati

-Scenska družina

-Filolozi

-Novinari

-Folklor i školski orkestar

-ŠŠK: nogomet, odbojka, skijanje, stolni tenis, šah, atletika

-Promet

-Astronomi

-Vunarska radionica

-Učenička zadruga


2.000,00

1.500,00

1.100,00


3.000,00

1.500,00

1.300,00

1.000,00

1.500,00

1.500,00


3.500,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

UKUPNO:

49.800,00

Članak 4.

Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora vrši raspored sredstava nositelju programa u jednakim mjesečnim dvanaestinama na temelju dokumentacije o izvršenom programu, prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Općinskom poglavarstvu Ravna Gora.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 400-08/03-01/13

Ur. broj: 2112/07-01-03-1

Ravna Gora, 19. prosinca 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE RAVNA GORA

Predsjednik

Franjo Ružić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr