SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 26. Srijeda, 15. srpnja 2009.
GRAD MALI LOŠINJ
12

28.

Na temelju članka 30. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst i 82/04) i članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 31/02, 19/05, 32/06, 22/07, 13/08 i 7/09) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj 13. srpnja 2009. godine, usvojilo je

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2008. godinu

Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabavka opreme definira izgradnju na području Grada Malog Lošinja za 2008. godinu za javne površine, nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu, opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda i građenje i uređenje groblja.

Članak 2.

Utrošena sredstva za uređenje trgova iz sredstava boravišne pristojbe i sredstava komunalnog doprinosa Grada Malog Lošinja, za slijedeće namjene:

Planirano Ostvareno u kn

-popločenje Trga Studenac u Nerezinama, radovi dovršeni 2007.g.
u 2008. godini financirat će se iznos od 1.458.000,00 1.423.049,02

- opremanje urbanom i komunalnom opremom 141.000,00 35.184,80

Članak 3.

Utrošena sredstva za građenje pristupne ceste i infrastrukture u skladišno-servisnoj

zoni Kalvarija, ukupna vrijednost 5.480.772,00 5.243.479,26

Izvori financiranja:

- Opći prihodi Proračuna 1.352.000,00 1.352.225,00

- PGŽ - kapitalne pomoći 100.000,00 100.000,00

- komunalni doprinos 2.800.000,00 2.556.120,10

- iz viška prihoda 1.228.772,00 1.235.134,16

Članak 4.

Utrošena sredstva za građenje objekata i uređaja javne rasvjete iz sredstava

komunalnog doprinosa Grada Malog Lošinja iznose 416.000,00 374.814,80

za sljedeće namjene:

- sufinanciranje radova uređenja javne rasvjete na šetnici Valdarke - Veli Lošinj 320.000,00 350.000,00

- proširenje javne rasvjete Artatore 35.000,00 0,00

- proširenje javne rasvjete u Velom Lošinju 30.000,00 0,00

- proširenje javne rasvjete malih mjesta 31.000,00 0,00

(Susak, Ilovik, Unije, Ćunski, Sv. Jakov, Punta Križa, Belej, Ustrine, Nerezine).

- ugradba optičke cijevi uz šetnicu 24.814,80

Članak 5.

Izgradnja objekata komunalne infrastrukture s komunalnim društvom Vodovod i čistoća Cres - Mali Lošinj d.o.o.

a)utrošena sredstva za izgradnju kanalizacije Rovenska u Velom Lošinju,
u dužini od 1.050m Grad Mali Lošinj ukupno 1.533.700,48 686.205,65

b)urošena sredstva za projekt vodoopskrbe visoke zone u Malom Lošinju,
u ukupnoj dužini 640m (Kalvarija, Kročata, zaobilaznica Sv. Martin), u 2008. g.
planira se izvedba I. faze projekta u vrijednosti 600.000,00 545.234,56

- korištena sredstva viška prihoda iz prethodne godine.

Članak 6.

Utrošena sredstva za građenje i uređenje groblja iz sredstava Proračuna
Grada Malog Lošinja u iznosu od 214.985,97 kn

za sljedeće namjene:

- proširenje groblja u Malom Lošinju, izvedba pristupnog puta I. faza 216.000,00 214.985,97

Članak 7.

Utrošena sredstva za građenje i uređenje parkirališta Zagazinjine,
radovi dovršeni u studenom 2007. godine, ukupno 2.303.000,00 2.218.619,53

- iz sredstava komunalnog doprinosa Grada Malog Lošinja u iznosu od 950.000,00 865.886,46

- iz Proračuna Grada Malog Lošinja, od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 1.320.000,00 1.320.000,00

- višak prihoda 33.000,00 32.733,07

Članak 8.

Ukupno utrošena sredstva za realizaciju ovog Programa iznose 10.741.573,59 kuna, od čega se 4.822.578,33 kn odnosi na prihod komunalnog doprinosa, a 5.918.995,26 kuna čine sredstva Proračuna Grada Malog Lošinja uz sufinanciranje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, kao i sufinanciranje Primorsko-goranske Županije.

Članak 9.

Ovo Izvješće objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 361-01/09-01/04

Ur. broj: 2213/01-01-09-5

Mali Lošinj, 13. srpnja 2009.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Anto Nedić, prof., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=620&mjesto=10005&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr