SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 26. Srijeda, 15. srpnja 2009.
GRAD MALI LOŠINJ
12

27.

Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04 i 110/ 04) i članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 31/02, 19/05, 32/06, 22/07, 13/08 i 7/09), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj 13. srpnja 2009. godine, usvojilo je

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture
na području Grada Malog Lošinja za 2008. godinu

Članak 1.

Program godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Malog Lošinja tijekom 2008. godine donijet je na sjednici Gradskog vijeća 13. prosinca 2007. godine te I. Izmjene i dopune programa 31. srpnja 2008. i II. Izmjene i dopune programa 8. prosinca 2008.

Program godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Malog Lošinja u 2008. godini ostvaren je kako slijedi:

- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

- održavanje javnih površina

- parkovno uređenje zelenih površina

- odvodnja oborinskih voda

- održavanje nerazvrstanih cesta

- održavanje groblja

- prijevoz vode i javni izljevi

- javna rasvjeta.

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđen je opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po pojedinim djelatnostima te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

U 2008. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ove Odluke obuhvaća:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Za ostvarenje Programa održavanja komunalne infrastrukture utrošen je ukupno 9.026.898,79 kn; namjenski je utrošen prihod komunalne naknade u iznosu od 5.572.401,64 kn i iz sredstava Proračuna Grada Malog Lošinja utrošen iznos od 3.454.497,15 kn.

Članak 3.

Ovo Izvješće objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/09-01/04

Ur. broj: 2213/01-01-09-5

Mali Lošinj, 13. srpnja 2009.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Anto Nedić, prof., v. r.

 

Izvješće o dovršenju Programa godišnjeg   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=620&mjesto=10005&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr