SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 33. Utorak, 23. prosinca 2003.
OPĆINA RAVNA GORA
28

38.

Na temelju članka 45. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine«, broj 106/99) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 26/01), Općinsko vijeće Ravna Gora, na sjednici održanoj 19. prosinca 2003. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u vatrozaštiti za 2004. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u vatrozaštiti za 2004. godinu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značenja za Općinu Ravna Gora i to:

-vatrogasna djelatnost,

-djelovanje vatrogasne zajednice i društava,

-održavanje i osiguranje,

-nabava opreme.

Članak 2.

Za provođenje programa osigurat će se sredstva u Proračunu Općine Ravna Gora za 2004. godinu u ukupnom iznosu od 510.000,00 kuna.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. rasporedit će Vatrogasna zajednica Općine Ravna Gora na sljedeći način:

Naziv
društva

Iznos

Namjena

VZO
Ravna Gora

70.000,00

-rukavice i zaštitna obuća

VZO
Ravna Gora

25.000,00

- osiguranje vatrogasnih domova, vozila i članova, obučavanje i opremanje operativnih članova DVD-a, održavanje vozila i pumpi, troškovi gašenja požara i intervencija, materijalni troškovi

DVD
Ravna Gora

75.000,00

''

DVD
Kupjak

20.000,00

''

DVD
Stari Laz

20.000,00

''

DVD
Stara Sušica

20.000,00

''

VZO
Ravna Gora

130.000,00

-zaštitna odijela

VZO
Ravna Gora

150.000,00

- za nabavu terenskog vozila za DVD Ravna Gora

UKUPNO:

510.000,00

 

Članak 4.

Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora vrši doznaku sredstava Vatrogasnoj zajednici Općine Ravna Gora u jednakim mjesečnim dvanaestinama na temelju dokumentacije o izvršenom programu, prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće o ostvarivanju programa Općinskom poglavarstvu Ravna Gora.

Za nabavu terenskog vatrogasnog vozila za potrebe DVD- a Ravna Gora sklopit će se poseban ugovor kojim će se regulirati način prijenosa sredstava Vatrogasnoj zajednici Općine Ravna Gora.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 400-08/03-01/14

Ur. broj: 2112/07-01-03-1

Ravna Gora, 19. prosinca 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE RAVNA GORA

Predsjednik

Franjo Ružić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr