SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 33. Utorak, 23. prosinca 2003.
OPĆINA RAVNA GORA
28

37.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 73/97, 27/01 i 59/01) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 26/01), Općinsko vijeće Ravna Gora, na sjednici održanoj 19. prosinca 2003. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u provođenju socijalnog programa
za 2004. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u provođenju socijalnog programa osiguravaju se sredstva ua ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja i drugih prava, te druge vrste pomoći pod uvjetima i na način propisan Zakonom o socijalnoj skrbi i općim aktima Općine Ravna Gora.

Članak 2.

Za provođenje Programa osigurat će se sredstva u Proračunu Općine Ravna Gora za 2004. godinu u ukupnom iznosu od 196.400,00 kuna.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. raspoređuju se na sljedeći način:

-pomoć obiteljima i kućanstvima 15.000,00

-pomoć invalidima i hendikepiranima 31.000,00

-oprema za novorođenčad 25.000,00

-ostale naknade u novcu 2.640,00

-školarine 12.000,00

-program zdravstvene knjižice djeteta 360,00

-naknade za troškove stanovanja 25.000,00

-poklon paketi djeci 17.000,00

-pomoć bolesnim i starijim osobama 28.000,00

-prehrana učenika 11.000,00

-stipendije 29.400,00


Ukupno: 196.400,00 kuna.

Članak 4.

Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora dužan je na propisan način voditi evidenciju i dokumentaciju o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja, kao i o drugim pravima iz socijalne skrbi.

Doznake sredstava korisnicima vršit će se na temelju odluka Općinskog poglavarstva.

Članak 5.

Za izvršenje ovog Programa osnovica je Socijalni program Općine Ravna Gora i Pravilnik o provođenju socijalne skrbi u Općini Ravna Gora.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 400-08/03-01/11

Ur. broj: 2112/07-01-03-1

Ravna Gora, 19. prosinca 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE RAVNA GORA

Predsjednik

Franjo Ružić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr