SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 26. Srijeda, 15. srpnja 2009.
GRAD CRIKVENICA
12

45.

Na temelju članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/01 i 8/06), članka 32. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/01, 17/03 i 6/08) i članka 12. Odluke o radnim tijelima Gradskog vijeća Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/01 i 8/06., Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 1. sjednici održanoj dana 14. srpnja 2009. godine donijelo je

RJEŠENJE
o izboru Odbora za predškolski odgoj, školstvo i mladež

I.

U Odbor za predškolski odgoj, školstvo i mladež Gradskog vijeća Grada Crikvenice imenuju se:

1. SONJA POLONIJO, za predsjednicu,

2. VLADIMIR DOMIJAN, za potpredsjednika,

3. DANIJELA CAR, za člana,

4. PREDRAG ANTIĆ, za člana,

5. DEANA ČANDRLIĆ ZORICA, za člana.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/09-01/32

Ur. broj: 2107/01-01-09-1

Crikvenica, 14. srpnja 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Crikvenice
dr. sc. Dragan Magaš, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr