SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 26. Srijeda, 15. srpnja 2009.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
12

78.

Na temelju članka 26. stavak 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09), članka 5. Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za plažu Kaštel u Crikvenici (»Službene novine PGŽ« broj 23/07) i članka 28. točka 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 3. sjednici održanoj 15. srpnja 2009. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti tvrtki BEMI-KO d.o.o.
na prenošenje obavljanja sporednih djelatnosti
na plaži Kaštel u Crikvenici

I.

Daje se suglasnost tvrtki BEMI-KO d.o.o. iz Crikvenice, Basaričekova 38 da kao ovlaštenik koncesije na plaži Kaštel, a koja je dana Odlukom o davanju koncesije na pomorskom dobru za plažu Kaštel u Crikvenici (»Službene novine« broj 23/07), sporedne djelatnosti manjeg opsega iz područja usluga dodijeli na obavljanje Senadu Makoviću, vlasniku trgovačkog obrta SENAD iz Crikvenice, Hrusta 45.

II.

Vlasniku trgovačkog obrta iz točke I. ove Odluke dopušta se obavljanje djelatnosti trgovine u lako uklonjivom objektu za prodaju voća i povrća, te plažnih rekvizita u razdoblju od stupanja na snagu ove Odluke do 15. rujna 2009. godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/09-01/6

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-9-45

Rijeka, 15. srpnja 2009.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr