SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 33. Utorak, 23. prosinca 2003.
OPĆINA RAVNA GORA
28

35.

Na temelju članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/ 00 i 59/01) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 26/01), Općinsko vijeće Ravna Gora, na sjednici održanoj 19. prosinca 2003. godine, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za razdoblje od 2004. - 2007. godine

I.UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja te za nabavku opreme, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

Članak 2.

Gradnja objekata komunalne infrastrukture po ovom Programu odnosi se na:

1.javne površine

2.nerazvrstane ceste

3.groblja

4.javnu rasvjetu

5.opskrbu pitkom vodom

6.odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

7.prijevoz putnika.

II. OPIS I OPSEG POSLOVA GRADNJE OBJEKATA

Članak 3.

Program za 2004. godinu obuhvaća:

1.pojačano održavanje - asfaltiranje nogostupa
I. G. Kovačića 220.000,00

2.pojačano održavanje - asfaltiranje
nogostupa R. G. centar 100.000,00

3.pojačano održavanje - obnova potpornih
zidova Jarak 240.000,00

4.pojačano održavanje - zamjena rubnjaka
I. G. Kovačića 170.000,00

5.sufinanciranje razvoja vodoopskrbe
Stari Laz 60.000,00

6.pojačano održavanje odvodnje
atmosferskih voda I. G. Kovačaića 180.000,00

7.projekti odvodnje atmosferskih voda 100.000,00

8.sufinanciranje projekta odvodnje
otpadnih voda 100.000,00

9.sufinanciranje izgradnje kolektora
otpadnih voda 100.000,00


ukupno kn 1.270.000,00.

Članak 4.

Program za 2005. godinu obuhvaća:

1.dovršetak asfaltiranja nogostupa
u Ravnoj Gori 500.000,00

2.dovršetak izgradnje cesta i staza na groblju
Ravna Gora 300.000,00

3.rekonstrukcija javne rasvjete u Kupjaku 50.000,00

4.razvoj vodoopskrbe 100.000,00

5.sufinanciranje izgradnje kolektora
otpadnih voda 400.000,00


ukupno kn 1.350.000,00.

Članak 5.

Program za 2006. godinu obuhvaća:

1.preasfaltiranje prometnica 500.000,00

2.sufinanciranje izgradnje kolektora
otpadnih voda 700.000,00

3.izgradnja autobusnih čekaonica
s infrastrukturom 200.000,00


ukupno kn 1.400.000,00.

Članak 6.

Program za 2007. godinu obuhvaća:

1.pojačano održavanje nogostupa 200.000,00

2.preasfaltiranje prometnica 350.000,00

3.izgradnja kolektora za odvodnju
otpadnih voda 900.000,00


ukupno kn 1.450.000,00.

III. IZVORI FINANCIRANJA PROGRAMA

Članak 7.

Sredstva za financiranje Programa iz članka 3., 4., 5. i 6. ovog Programa osiguravaju ze iz sljedećih izvora:

2004. godina

1.komunalni doprinos 50.000,00

2.kapitalne potpore PGŽ 400.000,00

3.šumski doprinos 200.000,00

4.naknade za koncesije 12.500,00

5.prihod od prodaje građ. zemljišta 30.000,00

6.ostali (porezni) prihodi proračuna 577.500,00


ukupno kn 1.270.000,00

2005. godina

1.komunalni doprinos 50.000,00

2.kapitalne potpore PGŽ 400.000,00

3.šumski doprinos 200.000,00

4.naknade za koncesije 12.500,00

5.prihod od prodaje građ. zemljišta 75.000,00

6.ostali (porezni) prihodi proračuna 612.500,00


ukupno kn 1.350.000,00

2006. godina

1.komunalni doprinos 50.000,00

2.kapitalne potpore PGŽ 500.000,00

3.šumski doprinos 200.000,00

4.naknade za koncesije 12.500,00

5.prihod od prodaje građ. zemljišta 75.000,00

6.ostali (porezni) prihodi proračuna 562.500,00


ukupno kn 1.400.000,00

2007. godina

1.komunalni doprinos 50.000,00

2.kapitalne potpore PGŽ 600.000,00

3.šumski doprinos 200.000,00

4.naknade od koncesija 12.500,00

5.prihod od prodaje građ. zemljišta 75.000,00

6.ostali (porezni) prihodi proračuna 512.500,00


ukupno kn 1.450.000,00

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Za ostvarenje ovog Programa ovlašćuje se, svakog u sklopu svoje nadležnosti, Općinsko poglavarstvo, Općinskog načelnika i Odsjek za komunalni sustav Jedinstvenog upravnog odjela.

Provedba će se vršiti sukladno dinamici ostvarenja prihoda proračunskih sredstava iz članka 7. ovog Programa.

Članak 9.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 363-01/03-01/22

Ur. broj: 2112/7-01-03-1

Ravna Gora, 19. prosinca 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE RAVNA GORA

Predsjednik

Franjo Ružić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr