SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 33. Utorak, 23. prosinca 2003.
OPĆINA RAVNA GORA
28

34.

Na temelju članka 9a. stavka 4. Zakona o fondovima za kulturu (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01), Općinsko vijeće Ravna Gora, na sjednici održanoj 19. prosinca 2003. godine, donijelo je

ODLUKU O PRVOJ IZMJENI I DOPUNI
Programa javnih potreba u kulturi za 2003. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u kulturi za 2003. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 30/ 02) u članku 2. brojka »106.500,00 kuna« zamjenjuje se brojkom »136.000,00 kuna«.

Članak 2.

U članku 3., u tabeli, unutar rasporeda sredstava za KUD »Sloga«, ispod iznosa »10.500,00« dodaje se iznos »20.000,00«, a ispod stavke »održavanje i nabava muzičkih instrumenata i opreme« dodaje se nova stavka »nabava odora«. Brojka »70.000,00« zamjenjuje se brojkom »90.000,00«.

Unutar rasporeda sredstava za HKD »Gora« brojka »12.000,00« zamjenjuje se brojkom »14.500,00«, brojka »3.000,00« zamjenjuje se brojkom »10.000,00«, a brojka »18.500,00« zamjenjuje se brojkom »28.000,00«.

Brojka »106.500,00« zamjenjuje se brojkom »136.000,00« u stavci sveukupno na dnu tabele.

Članak 3.

Ova Prva izmjena i dopuna stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-02/03-01/05

Ur. broj: 2112/07-01-03-1

Ravna Gora, 19. prosinca 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE RAVNA GORA

Predsjednik

Franjo Ružić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr