SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 33. Utorak, 23. prosinca 2003.
OPĆINA RAVNA GORA
28

33.

Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-go

ranske županije broj 26/01), Općinsko vijeće Ravna Gora, na sjednici održanoj 19. prosinca 2003. godine, donijelo je

ODLUKU O PRVOJ IZMJENI I DOPUNI
Programa javnih potreba u području društvene brige
o djeci predškolske dobi za 2003. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2003. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/02) u članku 4. brojka »81.400,00« zamjenjuje se brojkom »82.710,88«, brojka »3.330,00« zamjenjuje se brojkom »3.778,59«, brojka »16.200,00« zamjenjuje se brojkom »1.613,40«, brojka »2.000,00« zamjenjuje se brojkom »3.200,00«, brojka »16.846,00« zamjenjuje se brojkom »15.188,37«, brojka »615,00« zamjenjuje se brojkom »1.323,54«, brojka »5.174,00« zamjenjuje se brojkom »8.071,76« i brojka »14.435,00« zamjenjuje se brojkom »24.113,46«.

Članak 2.

Ova Prva izmjena i dopuna stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-02/03-01/06

Ur. broj: 2112/07-01-03-1

Ravna Gora, 19. prosinca 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE RAVNA GORA

Predsjednik

Franjo Ružić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr