SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 33. Utorak, 23. prosinca 2003.
OPĆINA RAVNA GORA
28

32.

Na temelju članka 45. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine«, broj 106/99) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/ 01), Općinsko vijeće Ravna Gora, na sjednici održanoj 19. prosinca 2003. godine, donijelo je

ODLUKU O PRVOJ IZMJENI I DOPUNI
Programa javnih potreba u vatrozaštiti za 2003. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u vatrozaštiti za 2003. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/ 02) u članku 2. brojka »190.000,00 kuna« zamjenjuje se brojkom »380.088,00 kuna«.

Članak 2.

U članku 3. u tabeli ispod iznosa »75.920,40« dodaje se brojka »185.088,00«, a ispod stavke »nabava vatrogasne opreme prema Ugovoru o financiranju od 25.10.02.« dodaje se stavka »nabava vatrogasnog vozila«.

Brojka »14.079,60« zamjenjuje se brojkom »19.079,60«, a brojka »190.000,00« zamjenjuje se brojkom »380.088,00«.

Članak 3.

Ova Prva izmjena i dopuna stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-02/03-01/04

Ur. broj: 2112/07-01-03-1

Ravna Gora, 19. prosinca 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE RAVNA GORA

Predsjednik

Franjo Ružić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr