SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 33. Utorak, 23. prosinca 2003.
OPĆINA RAVNA GORA
28

31.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 73/97, 27/01 i 59/01) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 26/01), Općinsko vijeće Ravna Gora, na sjednici održanoj 19. prosinca 2003. godine, donijelo je

ODLUKU O PRVOJ IZMJENI I DOPUNI
Programa javnih potreba u provođenju socijalnog
programa za 2003. godinu

Članak 1.

U programu javnih potreba u provođenju socijalnog programa za 2003. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/02) u članku 2. brojka »117.500,00 kn« zamjenjuje se brojkom »201.585,00 kuna«.

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Sredstva iz članka 2. raspoređuju se na sljedeći način:

-pomoć obiteljima i kućanstvima 24.000,00

-pomoć invalidima i hendikepiranima 30.500,00

-oprema za novorođenčad 27.000,00

-ostale naknade i pomoći 5.000,00

-naknade za troškove stanovanja i smještaja 12.800,00

-pomoć bolesnim i starijim osobama 38.000,00

-naknada za troškove stanovanja -
nabava ogrijeva 21.120,00

-naknada za troškove stanovanja-ostalo 3.000,00

-poklon paketi 20.000,00

-prehrana učenika 11.565,00

-stipendije 8.600,00.«

Članak 3.

Ova Prva izmjena i dopuna stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-02/03-01/03

Ur. broj: 2112/07-01-03-1

Ravna Gora, 19. prosinca 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE RAVNA GORA

Predsjednik

Franjo Ružić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr