SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 33. Utorak, 23. prosinca 2003.
OPĆINA RAVNA GORA
28

30.

Na temelju članka 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/ 00 i 59/01) i članka 19. Odluke o komunalnoj naknadi (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/01), Općinsko vijeće Ravna Gora, na sjednici održanoj 19. prosinca 2003. godine, donijelo je

DRUGU IZMJENU I DOPUNU
Programa održavanja komunalne infrastrukture
za 2003. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2003. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/02 i 23/03) članak 2. mijenja se i glasi:

»Program održavanja komunalne infrastrukture obuhvaća ove komunalne djelatnosti:

1.odvodnja atmosferskih voda 68.000,00

2.održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi
na čišćenje javnih površina 42.000,00

3.održavanje javnih površina 41.000,00

4.održavanje nerazvrstanih cesta 485.000,00

5.održavanje groblja 65.000,00

6.javna rasvjeta 203.000,00


ukupno kuna 904.000,00.«

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Odvodnja atmosferskih voda obuhvaća:

-čišćenje slivnika, taložnica, propusta
i ostalih objekata odvodnje 40.000,00

-popravci slivnika, taložnica, rubnjaka
i cijevnih propusta 13.000,00

-čišćenje i ispiranje specijalnim vozilom
kolektora i uređaja oborinske odvodnje 5.100,00

-izrada prespoja oborinske odvodnje
I. G. K. 337 - 339 8.300,00

-stručni nadzor 1.600,00


ukupno kuna 68.000,00.«

Članak 3.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Godišnji standard održavanja nerazvrstanih cesta obuhvaća:

1.redovno održavanje 20.000,00

2.redovno održavanje - krpanje asfalta 16.500,00

3.zamjena i popravak oštećenih rubnjaka
i kanalica 69.000,00

4.obnova prometne signalizacije 21.000,00

5.popravak odvojka ceste »Suhi vrh« 36.500,00

6.popravak potpornog zida, rubnjaka
i odvodnje I.G. Kovačića 214 - 226 157.500,00

7.dobava i ugradnja tampona 28.000,00

8.ostali radovi 10.100,00

9.zimska služba 120.000,00

10. stručni nadzor 6.400,00


ukupno kuna 485.000,00.«

Članak 4.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»Javna rasvjeta obuhvaća:

-utrošenu električnu energiju javne rasvjete 148.000,00

-održavanje javne rasvjete (zamjena žarulja) 32.000,00

-zamjena dotrajalih rasvjetnih armatura 1.000,00

-blagdanska rasvjeta 22.000,00


ukupno kuna 203.000,00.«

Članak 5.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»Sredstva za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2003. godini osiguravaju se iz sljedećih izvora:

1.komunalna naknada 750.000,00

2.tekuće potpore iz županijskog proračuna 14.811,00

3. grobna naknada 81.000,00

4.zakup tržnice 14.000,00

5.ostali prihodi 44.189,00


ukupno kuna 904.000,00.«

Članak 6.

Ova Druga izmjena i dopuna stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/03-01/21

Ur. broj: 2112/07-01-03-1

Ravna Gora, 19. prosinca 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE RAVNA GORA

Predsjednik

Franjo Ružić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr