SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 33. Utorak, 23. prosinca 2003.
OPĆINA RAVNA GORA
28

29.

Na temelju članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/ 00 i 59/01) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 26/01), Općinsko vijeće Ravna Gora, na sjednici održanoj 19. prosinca 2003. godine, donijelo je

DRUGU IZMJENU I DOPUNU
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za razdoblje od 2003. do 2006. godine

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje od 2003. do 2006. godine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/02 i 23/03) članak 3. mijenja se i glasi:

»Program za 2003. godinu obuhvaća:

1.rekonstrukcija nogostupa u Ravnoj Gori 240.000,00

2.pojačano održavanje ceste GG 03 u Kupjaku 82.000,00

3.preasfaltiranje nerazvrstanih cesta 180.000,00

4.pojačano održavanje cesta - rubnjaci 180.000,00

5.pojačano održavanje odvodnje
atmosferskih voda 200.000,00

6.razvoj vodoopskrbe Stari Laz 264.055,48

7.projekti odvodnje fekalnih voda 170.000,00

8.otplata stroja za sabijanje otpada
(Komunalac) 20.059,44


Ukupno kn: 1.336.114,92.«

Članak 2.

U članku 7. mijenja se stavak stavak »2003. godina« i glasi:

»2003. godina

1.komunalni doprinos 50.000,00

2.kapitalne potpore PGŽ 430.000,00

3.šumski doprinos 257.000,00

4.prihodi od prodaje gređevinskog zemljišta 60.000,00

5.naknada za koncesije 12.500,00

6.prihodi od poreza 526.614,92


ukupno kn: 1.336.114,92.«

Članak 3.

Ova Druga izmjena i dopuna stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/03-01/20

Ur. broj: 2112/07-01-03-1

Ravna Gora, 19. prosinca 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE RAVNA GORA

Predsjednik

Franjo Ružić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr