SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 25. Petak, 10. srpnja 2009.
OPĆINA BAŠKA
12

33.

Temeljem članka 11. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08), članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 03/06 i 31/07) te članka 12. Odluke o javnim priznanjima i nagradama Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/98), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 19. lipnja 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja Općine Baška
za 2009. godinu

I.

Javno priznanje - Godišnja nagrada Općine Baška za 2009. godinu dodjeljuje se:

. Udruzi »BsWireless« Baška - za izniman doprinos unapređenju razine informatičke kulture stvaranjem i razvojem lokalne bežične kompjutorske mreže.

. Agenciji »Šiloturist«, vl. Dragan Brnić - za izniman doprinos turističkoj promidžbi i turističkoj ponudi bašćanskog područja otvaranjem bogatog i atraktivnog akvarija u Baški, za sada jedinog takve vrste na jadranskim otocima.

. Igoru Barbaliću - za izniman doprinos podizanju sportske kulture među mladima, iskazan kroz osobnu angažiranost i stručnost u treniranju jedriličara SD »Vihor« Baška, čime dijeli i zaslužnost za postignute vrhunske sportske rezultate.

II.

Javno priznanje - nagrada Općine Baška za životno djelo dodjeljuje se Mariji Hero, dr. med., dugogodišnjoj liječnici opće prakse u Baški, za iznimno stručan i samoprijegoran rad te nadasve uvijek humano, prijateljsko i jednako ophođenje sa svim osobama, koje su joj se obraćale za pomoć.

III.

Javna priznanja Općine Baška čini povelja i novčana nagrada, odnosno umjetničko djelo, sve prema Odluci Općinskog načelnika.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/10

Ur. broj: 2142-03-09-3

Baška, 19. lipnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr