SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 24. Petak, 3. srpnja 2009.
GRAD RIJEKA
12

110.

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 4/02, 13/02, 3/05, 9/06, 17/06 - pročišćeni tekst, 8/07 i 44/07), članka 84. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/01, 47/06, 44/07 i 14/08 - pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 2. srpnja 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora
za urbanizam i prostorno uređenje Gradskog vijeća
Grada Rijeke

I.

U Odbor za urbanizam i prostorno uređenje Gradskog vijeća Grada Rijeke biraju se:

za predsjednika

DUŠAN SEKULIĆ

za potpredsjednika

IGOR SUŠIĆ

za članove

ADAM BUTIGAN

IRENA VUKOSAVLJEVIĆ

SANDRO VIZLER.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-05/09-01/76

Ur. broj: 2170-01-10-20-09-10

Rijeka, 2. srpnja 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac,v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr