SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 23. Srijeda, 1. srpnja 2009.
OPĆINA RAVNA GORA
12

21.

Na temelju članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04 i 79/07), članka 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 40/08) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora, (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 10. lipnja 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju članova Stožera zaštite i
spašavanja Općine Ravna Gora

Članak 1.

Osniva se Stožer zaštite i spašavanja Općine Ravna Gora (u daljnjem tekstu: Stožer).

Stožer ima načelnika i osam članova, uključujući i zamjenika načelnika.

Članak 2.

Za članove Stožera imenuju se:

1. Anđelko Florijan, općinski načelnik, načelnik

2. Franjo Ružić, zamjenik općinskog načelnika, zamjenik načelnika

3. Zvonko Ivančić, direktor Turmina d.o.o. Ravna Gora, član

4. Frano Kamber, djelatnik HŠ, Uprave šuma Delnice, član

5. Nedeljko Ružić, voditelj Odsjeka za komunalni sustav JUO Općine Ravna Gora, član

6. Dražen Krepenc, zapovjednik Vatrogasne zajednice Općine Ravna Gora, član

7. Alen Šimatić, voditelj Ispostave Doma zdravlja PGŽ U Delnicama, član

8. Dinko Žagar, načelnik PP Delnice, član

9. Milka Kalaica, inspektor za operativne poslove u Odjelu ZiS PUZS Rijeka, član.

Članak 3.

Nadležnost, djelokrug i način rada Stožera propisan je odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju, kao i ostalim aktima donesenim na osnovi njega.

Članak 4.

Sve administrativno-tehničke poslove za potrebe Stožera obavljat će Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 810-06/09-01/1

Ur. broj: 2112/07-01-09-3

Ravna Gora, 10. lipnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr