SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 23. Srijeda, 1. srpnja 2009.
OPĆINA RAVNA GORA
12

20.

Na temelju članka 18. i 30. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst) i članka 21. i 24. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/94), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 10. lipnja 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o imenovanju Odbora za statutarno-pravna pitanja

Članak 1.

U Odbor za statutarno-pravna pitanja (u daljnjem tekstu: Odbor) imenuju se:

1. JASNA ŠKORIĆ - za predsjednika

2. ANĐELKO FLORIJAN - za člana

3. IVANKA ŠKRLEC - za člana.

Članak 2.

Odbor vrši pripreme odluka i drugih općih akata iz svoje nadležnosti.

Odbor donosi odluke na sjednicama koje saziva predsjednik, većinom glasova svih članova.

Članak 3.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važnost Odluke klasa: 080-02/05-01/12, ur. broj: 2112/07-01-05-2 od 10. lipnja 2009. godine.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 080-02/09-01/6

Ur. broj: 2112/07-01-09-2

Ravna Gora, 10. lipnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr