SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 23. Srijeda, 1. srpnja 2009.
GRAD OPATIJA
12

70.

Gradonačelnik Grada Opatije, na temelju članka 20. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 172/03), donosi

ODLUKU
o ostvarivanju javnosti rada izvršnog tijela

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se načini ostvarivanja javnosti rada izvršnog tijela Grada Opatije (u nastavku teksta: javnost rada).

Članak 2.

Javnost rada ostvaruje se:

- dostavom prijedloga akata upućenih Gradskom vijeću medijima koji prate rad Grada,

- podnošenjem izvješća o radu Gradskom vijeću te odgovorima na pitanja članova Gradskog vijeća o radu izvršnog tijela, u skladu sa zakonom,

- na način da se za sjednice kolegija gradonačelnika, kao operativnog, neformalnog i savjetodavnog tijela gradonačelnika, dnevni redovi objavljuju unaprijed web stranici Grada, a sažeci sjednica nakon njihova održavanja,

- aktivnim objavljivanjem informacija u mjesečniku »Opatija«,

- redovnim, u pravilu tjednim, održavanjem konferencija za novinare te objavljivanjem priopćenja o aktualnostima iz djelovanja izvršnog tijela,

- kontinuiranom dostupnošću izvršnog tijela pitanjima novinara, izravno ili putem službenika zaduženog za odnose s javnošću, u skladu sa Zakonom o medijima,

- sklapanjem ugovora o medijskoj suradnji,

- objavom akata iz djelokruga izvršnog tijela u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije i na web stranici Grada,

- objavom informacija o djelovanju izvršnog tijela na web stranici Grada,

- primanjem stranaka u okviru građanskog sata,

- mogućnošću izravne komunikacije s izvršnim tijelom putem elektroničke pošte,

- rješavanjem o pojedinačnim zahtjevima za pristup informacijama koje Grad posjeduje, kojima raspolaže, odnosno koje nadzire, u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama,

- ostvarivanjem prava na predstavku, u skladu s propisima koji uređuju spomenutu materiju,

- sudjelovanjem u javnim raspravama i drugim načinima komuniciranja s javnošću propisanima zakonom,

- ostalim načinima koje u pojedinim slučajevima odredi gradonačelnik.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na web stranici Grada Opatije.

Klasa: 612-10/09-01/06

Ur. broj: 2156/01-03/01-09-1

Opatija, 30. lipnja 2009.

Gradonačelnik
Ivo Dujmić, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr