SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 23. Srijeda, 1. srpnja 2009.
GRAD OPATIJA
12

68.

Na temelju članka 43. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerod. tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) donosim dana 29. lipnja 2009. godine sljedeću

ODLUKU
o određivanju zamjenika u slučaju duže odsutnosti
ili spriječenosti

I.

U slučaju moje duže odsutnosti (godišnji odmor i/ili službeni put u trajanju dužem od tjedan dana i sl.) ili drugih razloga spriječenosti (privremena nesposobnost za rad uslijed bolesti u trajanju dužem od tjedan dana i sl.) u obavljanju dužnosti gradonačelnika zamjenjuju me zamjenici gradonačelnika naizmjence i to na način da me u prvom takvom slučaju zamjenjuje zamjenica Marina Gašparić, a potom zamjenik Ernie Gigante Dešković i tako redom.

Osim slučajeva iz stavka 1. ove točke posebnom odlukom ću odrediti kada i koji od zamjenika će me zamijeniti u obavljanju dužnosti gradonačelnika.

II.

Evidenciju o slučajevima određivanja zamjenika iz točke I. ove Odluke vodi Ured Grada.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom dnošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, oglasnoj ploči Grada Opatije i na web stranicama Grada Opatije.

Klasa: 021-01/09-01/18

Ur. broj: 2156/01-03-09-3

Opatija, 29. lipnja 2009.

Gradonačelnik
Ivo Dujmić, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr