SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 22. Srijeda, 17. lipnja 2009.
OPĆINA BAŠKA
12

27.

Temeljem članka 62. stavak 2. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 87/08 i 116/08) i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08), Općinski načelnik Općine Baška, dana 16. lipnja 2009. godine, donio je

ODLUKU
o proglašenju sajmenih dana tijekom turističke
sezone 2009. godine

Članak 1.

U svrhu doprinosa turističkoj promidžbi i upotpunjavanju turističke ponude na cijelom području Općine Baška održavat će se »Bašćanski ljetni sajam« i to u dane, kako slijedi:

1. 21. lipnja 2009. godine,

2. 22. lipnja 2009. godine,

3. 25. lipnja 2009. godine,

4. 28. lipnja 2009. godine,

5. 5. srpnja 2009. godine,

6. 12. srpnja 2009. godine,

7. 19. srpnja 2009. godine,

8. 26. srpnja 2009. godine,

9. 2. kolovoza 2009. godine,

10. 5. kolovoza 2009. godine,

11. 9. kolovoza 2009. godine,

12. 15. kolovoza 2009. godine,

13. 16. kolovoza 2009. godine,

14. 23. kolovoza 2009. godine,

15. 30. kolovoza 2009. godine,

16. 6. rujna 2009. godine,

17. 13. rujna 2009. godine,

18. 20. rujna 2009. godine,

19. 27. rujna 2009. godine.

Članak 2.

Prigodna prodaja u prodavaonicama, kioscima, štandovima, klupama i sl., kao sastavni dio sajmenih događanja, u dane navedene u članku 1. može započeti najranije u 6,00 sati i završiti najkasnije u 24,00 sata.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 330-01/09-01/4

Ur. broj: 2142-03-09-1

Baška, 16. lipnja 2009.

Općinski načelnik

Toni Juranić, dipl. oec., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr