SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 22. Srijeda, 17. lipnja 2009.
GRAD RIJEKA
12

97.

Na temelju članka 9. stavka 3. Zakona o kulturnim vijećima (»Narodne novine« broj 48/04 i 44/09) i članka 9. stavka 2. Odluke o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 39/04 i 3/05) Gradonačelnik Grada Rijeke, donio je 15. lipnja 2009. godine

ODLUKU
o izmjeni Odluke o određivanju naknade troškova
za rad članova kulturnih vijeća Grada Rijeke

Članak 1.

U članku 3. Odluke o određivanju naknade troškova za rad članova kulturnih vijeća Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/05) podstavak 3. mijenja se i glasi:

»3. naknada prijevoznih troškova na službenom putovanju u visini iznosa karte sredstva javnog prijevoza.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/09-04/7-2

Ur. broj: 2170/01-10-30-09-1

Rijeka, 15. lipnja 2009.

Gradonačelnik

mr. sc. Vojko Obersnel, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr