SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 22. Srijeda, 17. lipnja 2009.
GRAD NOVI VINODOLSKI
12

31.

Na temelju članka 34. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/ 07, 125/08 i 36/09) i članka 19. alineja 8. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 18/03, 23/05, 7/06 i 8/08) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na konstituirajućoj sjednici održanoj dana 8. lipnja 2009. godine donijelo je

RJEŠENJE
o izboru predsjednika Gradskog vijeća
Grada Novi Vinodolski

I.

Neven Pavelić, s prebivalištem u Novom Vinodolskom, Krasa 43, izabran je za predsjednika Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-50/6

Ur. broj: 2107/02-01-09-1

Novi Vinodolski, 8. lipnja 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjedavajući Gradskog vijeća
Kazimir Janjić, dipl. oec., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr