SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 22. Srijeda, 17. lipnja 2009.
GRAD NOVI VINODOLSKI
12

29.

Na temelju članka 6. i 8. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« RH broj 33/01, 10/02 45/ 03, 43/04, 40/05, 44/05 i 109/07) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 24/01, 18/03, 23/05, 7/06 i 8/08) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog, na konstituirajućoj sjednici održanoj dana 8. lipnja 2009. godine utvrdilo je sljedeću

ODLUKU
o mirovanju mandata člana Gradskog vijeća i početku
obnašanja dužnosti zamjenika člana Gradskog vijeća

I.

Utvrđuje se da je dana 8. lipnja 2009. godine počelo mirovanje mandata članu Gradskog vijeća Antoniji Mažuranić, prof., s prebivalištem u Novom Vinodolskom, Primorska ulica 21.

II.

Utvrđuje se da je Ana Jovanović, s prebivalištem u Novom Vinodolskom, Prisika 24, dana 8. lipnja 2009. godine počela obnašati dužnost zamjenika člana Gradskog vijeća.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/

Ur. broj: 2107/02-01-09-6

Novi Vinodolski, 8. lipnja 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjedavatelj
Vera Pajalić, dipl. iur., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr