SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 22. Srijeda, 17. lipnja 2009.
GRAD MALI LOŠINJ
12

23.

Na temelju članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08), članka 33. Statuta Grada Mali Lošinj (»Službene novine PGŽ« broj 31/02 19/05, 32/06, 22/07, 13/08 i 7/09) i članka 14. stavak 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 30/97 i 13/03), Gradsko vijeće Grada Mali Lošinj, na konstituirajućoj sjednici održanoj dana 9. lipnja 2009. godine, donijelo je

RJEŠENJE
o izboru Odbora za statutarno-pravna pitanja

I.

U Odbor za statutarno-pravna pitanja izabrani su:

1. Luigi Satalić za predsjednika

2. Siniša Dakić Barichievich za potpredsjednika

3. Adrijana Antičević za člana

4. Martina Turkalj za člana

5. Dragan Balija za člana.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-05/09-01/01

Ur. broj: 2213/01-01-09-27

Mali Lošinj, 9. lipnja 2009.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=616&mjesto=10005&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr