SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 21. Srijeda, 10. lipnja 2009.
GRAD RIJEKA
12

90.

Na temelju članka 29. stavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07 i 38/09) i članka 3. Pravilnika o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje (»Narodne novine« broj 111/07), Gradonačelnik Grada Rijeke, dana 9. lipnja 2009. donio je

ODLUKU
o ustrojavanju Postrojbe civilne zaštite
na području grada Rijeke

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Postrojba civilne zaštite na području grada Rijeke (u nastavku teksta: Postrojba).

Postrojba se osniva za pružanje potpore u provedbi mjera zaštite i spašavanja kojih su nositelji operativne snage zaštite i spašavanja, a koje se u okviru redovne djelatnosti bave zaštitom i spašavanje kao i za provedbu mjera civilne zaštite.

Članak 2.

Postrojba se ustrojava kao postrojba civilne zaštite opće namjene, a čini ju jedan tim koji u svom sastavu ima četriri skupine. Postrojba broji ukupno 43 pripadnika.

Evidenciju pripadnika Postrojbe vodi Državna uprava za zaštitu i spašavanje - Područni ured Rijeka i Odjel za gradsku samoupravu i upravu - Služba za zaštitu na radu, zaštitu od požara, obrambene pripreme i zaštitu i spašavanje.

Članak 3.

Postrojba se mobilizira u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće čije posljedice nadilaze mogućnosti gotovih operativnih snaga.

Mobilizaciju postrojbe obavlja Državna uprava za zaštitu i spašavanje - Područni ured Rijeka prema nalogu gradonačelnika Grada Rijeke.

Članak 4.

Sredstva za ustrojavanje, opremanje, obučavanje i djelovanje postrojbe osiguravaju se u Proračunu Grada Rijeke.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/09-04/6-2

Ur. broj: 2170/01-10-30-09-1

Rijeka, 9. lipnja 2009.

Gradonačelnik
mr. sc. Vojko Obersnel, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=615&mjesto=51000&odluka=90
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr