SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 21. Srijeda, 10. lipnja 2009.
GRAD OPATIJA
12

61.

Na osnovi članka 9. do 14. Odluke o uređenju prometa na području Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/99, 16/00, 02/03, 10/03 - pročišćeni tekst, 18/08 i 10/09) Poglavarstvo Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 12. svibnja 2009. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Općih uvjeta organizacije parkiranja na javnom
parkiralištu

Članak 1.

U Općim uvjetima organizacije parkiranja na javnom parkiralištu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 45/07, 6/08, 33/08 i 7/09) u članku 8. stavak 1. točka 1. mijenja se i glasi:

Članak 8. stavak 1. točka 1. mijenja se i glasi:

1. u razdoblju od: 1. 5. do 30. 9.

a) svaki dan uključujući neradne dane i blagdane od 7.00 do 21.00 sat po sljedećim cijenama:

- ZONA »0«: 10,00 kn/h, osim parkirališta Tržnica i

Ika - ispred marketa - pored hotela Ika

- Parkiralište Tržnica: prvi sat 5,00 kn/h;

svaki daljnji sat 10,00 kn/h

- ZONA »1«: 5,00 kn/h

- ZONA »2«: 5,00 kn/h

b) svaki dan uključujući neradne dane i blagdane od 08.30 do 21.00 sat po sljedećim cijenama:

- ZONA »0«: parkiralište Ika - ispred marketa - pored

hotela Ika: prvi sat 5,00 kn/h; svaki

daljnji sat 10,00 kn/h, prvih 20,00 minuta

bez naknade ili 5,00 kn/h

Članak 2.

U članku 9. stavku 1. iza točke 1. dodaje se točka 2. koja glasi:

»Ika - parkiralište Dražina: 3,00 kn/h.

Dosadašnja točka 2. postaje točka 3.

Članak 3.

Ove izmjene i dopune Općih uvjeta organizacije parkiranja na javnom parkiralištu stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 340-01/09-01/16

Ur. broj: 2156/01-02-01-09-1

Opatija, 20. svibnja 2009.

Predsjednik Poglavarstva
gradonačelnik
prof. dr. sc. Amir Muzur, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr