SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 20. Petak, 29. svibnja 2009.
OPĆINA JELENJE
12

7.

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 28. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« broj 30/01 i 10/06), Općinsko vijeće Općine Jelenje, na sjednici održanoj 10. ožujka 2009. usvojilo je

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
OPĆINE JELENJE ZA 2008. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Općine Jelenje za 2008. godinu sastoji se od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ostvarenim viškom prihoda nad rashodima poslovanja te viškom prihoda iz prethodne godine pokriva se manjak prihoda nad rashodima od nefinancijske imovine.

Članak 3.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđenih u računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja i finaciranja za 2008. godinu utvrđuje se kako slijedi.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

OSTVARENJE PRORAČUNA ZA 2008. godinu

II. POSEBNI DIO

Članak 4.

Izvršenje rashoda i izdataka po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna iskazano je prema ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članka 5.

Višak prihoda ostvaren u 2008. godini u iznosu od 696.059,09 kuna prenosi se u Proračun Općine Jelenje za 2009. godinu.

Članak 6.

Sredstva iz članka 6. utrošit će se u 2009. godini za:

- sufinanciranje obnove fasade i okoliša

- dodatna ulaganja na građevinskim objektima - zatvaranje boćališta

- kapitalne pomoći trgovačkim društvima - nabavka autobusa

- kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru

Članak 7.

Ovaj Godišnji obračun stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

Klasa: 400-08/09-01/1

Ur. broj: 2170-04-04-09-1

Dražice, 10. ožujka 2009.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Damir Maršanić, v.r.

 

Godišnji obračun Proračuna Općine Jelenj  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr