SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 18. Četvrtak, 30. travnja 2009.
GRAD ČABAR
12

21.

Na temelju članka 25. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst, 82/04, 110/04 - Uredba i 178/04) i članka 26. Statuta Grada Čabra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 06/02 i 22/05) Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj 3. travnja 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o vrijednosti obračunske
jedinice (boda) komunalne naknade

Članak 1.

Članak 2. Odluke o vrijednosti obračunske jedinice (boda) komunalne naknade (»Službene novine PGŽ« broj 32/01) (nastavno: Odluka) mijenja se i glasi:

»Vrijednost boda za izračun komunalne naknade iznosi 0,12 kuna kuna za m2 obračunske površine nekretnine«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 021-05/09-01/6

Ur. broj: 2108-01/09-01

Čabar, 3. travnja 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
Zoranin Kuzele, dipl. iur., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr