SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 18. Četvrtak, 30. travnja 2009.
GRAD ČABAR
12

19.

Na temelju članka 26. Statuta Grada Čabra (»Službene novine PGŽ« broj 24/02, 06/ 02 i 22/05) te u skladu sa Zakonom o dobrobiti životinja (»Narodne novine« broj 19/99), Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj dana 3. travnja 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o II. izmjeni i dopuni Odluke o držanju pasa i načinu
postupanja sa psima i mačkama lutlicama

Članak 1.

U članku 29. stavak 1. Odluke mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom od 500,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja postupi protivno odredbama ove Odluke«.

U članku 29. stavak 2. Odluke mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom od 1.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja postupi protivno odredbama ove Odluke«.

Članak 2.

Članak 30. Odluke briše se, a članci koji slijede brojčano se označavaju jednim rednim brojem manje.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 8 (osmog) dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-02/04-01/23

Ur. broj: 2108/01-09-2

Čabar, 3. travnja 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
Zoranin Kuzele, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr