SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 17. Srijeda, 15. travnja 2009.
OPĆINA KLANA
73

20.

Temeljem članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 144/06 i 146/08), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 40. Statuta Općine Klana, Općinsko poglavarstvo Općine Klana, na sjednici održanoj dana 7. travnja 2009. godine, donosi

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da se nekretnine označene kao k.č.br. 1633/ 6, mjesni prostor, površine 68 m2 i k.č.br. 1633/7, mjesni prostor, površine 39 m2, upisane u z.k.ul. P I, k.o. Škalnica, ne koriste kao javno dobro te se iste isključuju iz opće upotrebe.

Članak 2.

Nekretninama navedenim u članku 1. ove Odluke ukida se status javnog dobra te će Općinski sud u Rijeci - zemljišnoknjižni odjel temeljem ove Odluke izvršiti brisanje upisa statusa javnog dobra na predmetnim nekretninama i izvršiti upis prava vlasništva na ime i korist Općine Klana.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-01/09-01/14

Ur. broj: 2170-06-09-01-01

Klana, 7. travnja 2009.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE KLANA

Predsjednik
Ivan Šnajdar, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr